Kbal Super Natural Hairstylist


Van Baerlestraat 97 1071 AV Amsterdam
+31208457667 Klik om te bellen

Over Kbal Super Natural Hairstylist

Kbal Super Natural

In de Van Baerlestraat 97 op de hoek met de Ruysdaelstraat heb ik op 1 Oktober 2014 een unieke kapsalon geopend. Na vijf jaar met veel succes werkzaam te zijn geweest in mijn eigen salon in de P.C. Hooftstraat wilde ik verder. En met Panamees temperament: mooier, groter, beter! Na een echt enorme verbouwing hebben we werkelijk iets schitterend gerealiseerd. Perfecte kappersstoelen, hoogwaardige verlichting, de beste apparatuur, maar vooral de perfecte werkomgeving voor mijn team en mijzelf om onze klanten dat te bieden waarvoor zij komen: de kapsels waarmee je gelukkig bent en je je op het best voelt.

In de salon vind je stuk voor stuk top kappers, een ieder door mij persoonlijk geselecteerd op kennis, kunde, ervaring, passie voor het vak en liefde voor de klant. Daarnaast voeren we in de salon twee top merken haarproducten: Kevin Murphy en KMS California. Van beide merken voeren we het gehele productprogramma en hebben van alle producten ook altijd alles op voorraad. Tevens vind je bij ons luxe haarverzorgings materialen, zoals borstels, kammen en clips.

De salon is net zoals voorheen zes dagen per week geopend, maar nu tussen 10 uur 's ochtends en 21.00 's avonds. Maar op afspraak is eigenlijk elk tijdstip beschikbaar, heel vroeg, heel laat, op zondag, zeg het maar.

Bij ons kan iedereen terecht, we hebben veel vaste klanten, maar vinden het heerlijk om nieuwe mensen te leren kennen. Man of vrouw, jong of oud, makkelijk of moeilijk haar, simpele of ingewikkelde wensen, ik ben ervan overtuigd dat we alles aankunnen. Een hele specifieke specialiteit van ons is het kleuren en het verven van het haar. Daarin lopen we echt voorop en we worden door andere professionals en door de grote merken hierin als toonaangevend gezien.

Ik zou zeggen, als je ons nog niet kent, kom langs en laat ons vrijblijvend een advies geven, probeer eens wat wij voor je kunnen betekenen. En natuurlijk als je ons al (lang) kent, met trots bedien ik en mijn team je nu vanuit onze salon aan de Van Baerlestraat. Mijn doel was en is dat je gelukkig en trots weer bij ons de deur uit gaat (en met plezier zult terug komen)!

Kern van onze aanpak:
• Elke klant krijgt alle tijd en aandacht
• Met echt enthousiasme en passie werken op topniveau
• Terecht kunnen wanneer klanten willen, 's morgens vroeg of 's avonds laat, zaterdagavond, desnoods zondag
• Iedere kapper in onze salon werk individueel, dus iedereen wordt altijd door zijn of haar 'eigen' kapper behandeld: Eén kapper, één klant, alle aandacht, altijd

Ernesto Cabal

Zolang ik me kan herinneren wil ik mensen mooi maken. Uiteindelijk heb ik besloten kapper te worden, maar dan wel een die in haar meer ziet dan alleen maar een noodgedwongen omlijsting van het hoofd. Een goed kapsel onderstreept je persoonlijkheid, maakt je mooier en geeft zelfvertrouwen. Ik vind het heerlijk om me volledig op iemand te concentreren en het beste kapsel voor die persoon, of het nu een man of een vrouw is, te knippen en hem of haar dan ook helemaal gelukkig in de spiegel te zien kijken. Als je bij mij weggaat zie je er geweldig uit, zo voel je je ook en dat is ook wat andere mensen bij je zien.

Ik ben geboren en getogen in Panama City en ben daar ook als kapper begonnen. Er zijn weinig steden in de wereld waar haar belangrijker wordt gevonden dan in deze party stad. Het is ondenkbaar dat je uitgaat en niet eerst naar de kapper bent geweest. En klanten daar zijn niet makkelijk, het zijn tenslotte Latino's. Maar je leert wel het vak: knippen, stylen, verven en kleuren, glamour kapsels, strakke business kapsels. En tussen klant en kapper ontstaat een relatie. Een klant krijgt alle tijd en aandacht.

Sinds 2000 ben ik werkzaam in Nederland en gedurende enige tijd heb ik freelance gewerkt als kapper. Maar ik wilde meer, ik wil met echt enthousiasme en passie werken met klanten die het belangrijk vinden dat zij alle aandacht krijgen. Dat ze terecht kunnen wanneer zij willen, 's morgens vroeg of 's avonds laat, zaterdag, desnoods zondag. En dat ze geholpen worden door hun eigen vaste kapper: Eén kapper, één klant, alle aandacht, altijd. In 2008 heb ik toen mijn eigen salon geopend in de P.C. Hooftstraat: Kbal Super Hairstylist.

Na vijf jaren met steeds meer succes deze salon in de P.C. Hooftstraat te hebben gehad, wilde ik weer verder. En natuurlijk mooier, groter en beter. Ook wilde ik gaan werken binnen een team. Samen sta je nog sterker dan alleen. Met de ondersteuning van verschillende mensen heb ik kunnen realiseren wat ik voor ogen had. In de salon aan de Van Baerlestraat zal ik werken met andere top kappers, ieder voor zich, maar ook als team voor elkaar.

Vanaf het begin in Panama heb ik mij ontwikkeld tot een hairstylist op een hoog niveau. Regelmatig volg ik nog cursussen en trainingen van internationale toppers. Ik heb gewerkt met modellen voor grote internationale shows en modevakbladen en doe dat nog regelmatig. Maar ik heb het meeste plezier met mijn eigen vaste klanten waar ik alle aandacht aan kan geven, keer op keer.


Team

In een unieke salon werkt het team op top niveau. Ieder van de kappers is geselecteerd op kennis, kunde, ervaring, passie voor het vak en liefde voor de klant. Iedereen heeft jarenlang ergens anders al met succes klanten bediend. En er nu voor gekozen om onder de vlag van Kbal Super Natural gezamenlijk verder te gaan.

Career 

LOOKING FOR A CAREER IN HAIR WE ARE HIRING AT UNIQUE TOUCH HAIR DESIGN. WE ARE LOCATED IN THE HEART OF AMSTERDAM , ( Oud-Zuid). - Looking for someone who works well in a team environment, is experienced, has great customer service skills, is reliable and is able to take the initiative. - We have a strong client base so no clientele is needed but certainly welcome if you have one. - Chair for rent also available WE ARE LOOKING FOR HAIRSTYLISTS, AND ASSISTANT HAIRSTYLISTS; TO HELP GROW ARE TEAM. PLEASE APPLY WITH CONFIDENCE. . . www.kbalhairstylist.com

 

Kbal Super Natural On the 1st of October 2014 I opened a unique hairsalon in the Van Baerlestraat, on the corner with the Ruysdaelstraat. After five years of working very successfully in my own salon in the P.C. Hooftstraat, I wanted to move on. And with Panamese temperament: more beautiful, bigger, better! After an enormous renovation we really created something magnificent. With perfect hairdresser’s chairs, high-quality lighting, the best equipment, but especially the perfect working environment for my team and me to offer our customers what they come for: the hair style that makes them happy or feel at their best with. In the salon you’ll only find top hairdressers, each selected by me personally on the basis of knowledge, skills, experience, passion for the trade and love for the customers. Furthermore we use hair products of two top brands in our salon: Kevin Murphy and KMS California. Of both brands we carry the complete product line and we always have all products in stock. With us you also find luxurious hair care tools and equipment, like brushes combs and clips. The salon is, as it was before, open six days a week, but now from 10.00 a.m. until 21.00 p.m. If you make an appointment, we’ll be available for you every time of the day, very early, very late, whenever you want. In our salon everyone is welcome and we have many regular customers, but we truly enjoy tot get to know new people. Men and women, young and old, with easy or difficult hair, simple or more complicated wishes, I am convinced that we can handle anything. One of our very specific specialties is hair dyeing . On that point we really excel, other professionals and well-known brands even consider us exemplary in this skill. I would say, if you don’t know us yet, just drop by and let us give you advice, without any obligations, try what we can mean to you. And, of course, also if you know us already (maybe for a longer time), my team and me will be proud to help you in our salon in the Van Baerlestraat 97 Amsterdam. My biggest wish was and still is that you leave happy and proud (and come back with great pleasure)! Core of our approach: • Every customer always get’s all time and attention needed • We work with great enthusiasm and passion on a high level • Customers can visit our hairsalon whenever they want, early in the morning, late in the evening, even on Sunday • Every hairdresser in our salon works individually, so everyone always get’s a treatment by his or her ‘own’ hairdresser: one hairdresser, one customer, all the attention, always Ernesto Cabal As long as I can remember I always wanted to make people beautiful. Finally I decided to become a hairdresser, but one who understands hair as more than just the necessary frame of the head. A good haircut accentuates your personality, makes you more beautiful and enlarges your self-confidence. I think it’s great to fully concentrate on someone and find the best possible haircut – no matter if you are a man or a woman – so that you are totally happy when you look in the mirror. When you leave my hairsalon you just look and feel fantastic, something other people directly notice. I was born and raised Panama City and started my career there as a hairdresser. There are only few cities in the world where hair is considered more important than in this party town. In Panama it’s unthinkable that you are going out without having visited a hairdresser first. And customers are not very easy there – as they are Latino – but you pick up the trade: cutting hair, styling, colouring, glamour haircuts, slick business haircuts. And between customer and hairdresser a relationship comes into being. Every customer always gets all the time and attention needed. Since 2000 I am employed in The Netherlands and I worked as a freelance hairdresser for some time. But I wanted more, I love to work with real enthusiasm and passion with customers who think it’s important that they get all the attention needed. Who also think it’s important that they can visit our salon at any time, early in the morning, late in the evening, even on Sunday and that they are being treated by their own personal hairdresser: one hairdresser, one customer, all the attention, always. Later, in 2008 I opened my own hair salon in the P.C. Hooftstraat: Kbal Super Hairstylist. After having run this salon in the P.C. Hooftstraat with growing success, I wanted to move on. And, of course, more beautiful, bigger and better. I also wanted to work with a team of hairdressers. Together you stand firmer than alone. With the help of different people I was able to realise what I had in mind. In the salon in the Van Baerlestraat I shall work with other top hairdressers, each working individually, but also together as a team. From the start in Panama I developed into a high-level hairstylist. I regularly follow courses and training programmes of international top stylists. I have worked with models for important international shows and fashion magazines. But now I want my own customers, who I can give all my attention, time and time again. Team In our unique salon the team works on a high level. Every hairdresser is selected on the basis of knowledge, skills, experience, passion for the trade and love for the customer. Everyone has many years of experience with serving customers elsewhere. And we have chosen to go on together under the flag of Kbal Super Natural.Contact information Kbal Super Natural Van Baerlestraat 97 1071 AV Amsterdam Telephone number: +31 (0)20 8457667 E-mail: info@kbalhairstylist.com Web: www.kbalhairstylist.com Our salon is located on the corner of the Van Baerlestraat and the Ruysdaelstraat (in this street you’ll also find the restaurants Loetje and Le Garage). Arriving by car If you are arriving by car, you’ll find a reasonably good (payed) parking space in the Ruysdaelstraat during the day. This is a one-way street, so enter it from de Johannes Vermeerstraat. If you are using TomTom, it is easiest to enter the address Ruysdaelstraat 74 in Amsterdam (postal code 1071 XE). Arriving by public transport Right in front of the salon you’ll find the stop of trams 3, 5, 12 and 24 (stop Roelof Hartplein). The salon can be reached on foot in about 5 minutes from the Concertgebouw and the Museumplein. By tram it takes 8 minutes to travel from the salon to the WTC and station Zuid and 7 minutes to the Leidseplein. Direct numbers: Ernesto Cabal / Kbal Hairstylist / Mobile phone: +31 (0)6 51152487 Your contact information Leave your contact information below so we can keep you informed about the latest news and nice events. We guarantee that we never provide this information to third parties and only save it for our own use. You can always sign off from our newsletter. Name Address City/town Mobile phone E-mail Facebook 

Foto's

Kbal Super Natural Van Baerlestraat 97  amsterdam Peluqueria , www.kbalhairstylist.com

Kbal Super Natural Hairstylist in het kort

Dameskapper

Ja

Herenkapper

Ja

Knippen op afspraak

Ja

Knippen zonder afspraak

Ja

Onze locatie

Kbal Super Natural Hairstylist


Van Baerlestraat 97 1071 AV Amsterdam
+31208457667 Klik om te bellen